شهردار یاسوج که با جسارت به این موضوع اشاره کرد، خواهان برگرداندن این دکه‌ها به نیازمندان واقعی شهر شد.

او گفت که مجوز این دکه‌ها که ۱۲۰ مورد هستند با مصوبه شورای شهر در سنوات قبل صادر شده ولی اکنون در اختیار کسان دیگری هستند.

این اقدام که به نوعی رانت و انحراف از صدور مجوز اولیه تلقی می‌شود موجب شده تا به جای آنکه نیازمندانی که باید از این منظر، صاحب نان و نوایی شوند، افراد دارا و دارای رانت و نفوذ مجوز این دکه ها را گرفتند و با قیمتهای بالا به نیازمندان اجرا میدهند.

جاوید در این نشست که اعضا پیرامون اشتغال مددجویان کمیته امداد صحبت می‌کردند، پیشنهاد داد تا مسئولان پشت او را بگیرند و این دکه‌ها به صاحبان اصلی آنان یا نیازمندان واقعی داده شود.

توضیح ریواس

با عرض پوزش از مخاطبین، در این خبر به اشتباه اعلام شده که افرادی که صاحب این دکه ها شدند با معرفی کمیته امداد بوده که شهردار یاسوج در تماسی گفته که این افراد  از سوی کمیته امداد معرفی نشدند ولی آنچه مهم است این بوده که این دکه ها باید به صاحبان واقعی خود برگردند.