تماس با ما

پایگاه خبری تحلیلی خبر بیست

شماره مجوز سایت:

78074

صاحب امتیاز, مدیر مسئول و خبرنگار: معصومه بوستانی
آدرس دفتر سایت خبری خبربیست:
گچساران-کارکنان دولت-کوچه پنجم

شماره تماس با ما:
09388048162

09173447838

ایمیل: bostani.fars@gmail.com