کیان دهراب پور، رفقای رقیبش را به مذاکره فرا خواند

کیان دهراب پور، رفقای رقیبش را به مذاکره فرا خواند

به گزهرش پایگاه خبری تحلیلی خبر بیست، کیان دهراب پور پزشک و مدرس دانشگاه و یکی از پنج کاندیدای اصولگرای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه بویراحمد و دنا، راه جدیدی را برای انتخاب کاندیدای نهایی این جریان عنوان نموده است. وی بهترین و دقیق ترین راه جهت انتخاب صحیح و بودن حاشیه کاندیدای نهایی