زنان ۹ ساله «بیدک»

زنان ۹ ساله «بیدک»

یک منبع آگاه بارداری‌های زیر ۱۸ سال خراسان شمالی در سال ۹۷ را چهار درصد از مجموع بارداری‌های استان عنوان می‌کند. ؛