ابلاغ‌های غیر قانونی در شبکه بهداشت گچساران و باشت/نهادهای نظارتی کجا هستند؟

ابلاغ‌های غیر قانونی در شبکه بهداشت گچساران و باشت/نهادهای نظارتی کجا هستند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر بیست، تعاریف بسیاری از مدیریت گفته شده است ولی می توان گفت که مدیریت فرایند بکارگیری موثر و کارآمد منابع و نیروی انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، امکانات، هدایت و کنترل بوده که برای دستیابی به اهداف یک سازمان صورت می‌گیرد. ابلاغ‌های غیر قانونی در شبکه بهداشت گچساران و

سنگ مفت، گنجشک مفت/۳۰۰ هزار تومان جریمه برای عدم استفاده از ماسک!

سنگ مفت، گنجشک مفت/۳۰۰ هزار تومان جریمه برای عدم استفاده از ماسک!

خبر بیست؛ *صدای شهروند* *۳۰۰ هزار تومان جریمه برای عدم استفاده از ماسک در رامهرمز*! 🔻 فروشنده یک مغازه هستم با ماهی ۶۰۰ هزارتومان دستمزد، چند روز پیش مأموران مشترک مرکز بهداشت و تعزیرات با مراجعه به مغازه ؛ به علت عدم استفاده از ماسک مرا مقصر کرده و عدم رعایت پروتکل بهداشتی را برایم