خبر خوش برای کارگران اخراجی

خبر خوش برای کارگران اخراجی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای به شماره پرونده ۹۸۰۱۰۹۵ نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال کرد.؛