درخواست جمعی از جوانان اخراجی پالایشگاه بیدبلند بهبهان‌‌/ در بهبهان غیربومی اخراجی و در گچساران بومی بیکار/ تفاوت قوانین جذب و استخدام در بهبهان و گچساران

درخواست جمعی از جوانان اخراجی پالایشگاه بیدبلند بهبهان‌‌/ در بهبهان غیربومی اخراجی و در گچساران بومی بیکار/ تفاوت قوانین جذب و استخدام در بهبهان و گچساران

جمعی از جوانان اخراج شده از پالایشگاه بیدبلند بهبهان به بی عدالتی و تبعیض در بکارگیری نیرو در این پالایشگاه اعتراض کردند.؛
نوشتارتان از شدت حسادت، حقارت و فشار روحی و روانی بود/ سياست نخ‌نما و تفرقه‌انگيز جريان شما را پاكدل و پاكدل‌ها افشا و اَبتَر خواهند كرد/ هفتاد و پنج هزار و پانصد گچسارانی و باشتی به شما نه گفته‌اند

نوشتارتان از شدت حسادت، حقارت و فشار روحی و روانی بود/ سياست نخ‌نما و تفرقه‌انگيز جريان شما را پاكدل و پاكدل‌ها افشا و اَبتَر خواهند كرد/ هفتاد و پنج هزار و پانصد گچسارانی و باشتی به شما نه گفته‌اند

دقيقا خوب مي دانيد كه دكتر پاكدل رزمنده و جانبازِ پاكدست نه تنها تاييد می‌شود بلكه رای بالايی دارد مگر اينكه از نظر شما شرط تاييد شدن رانت و فساد باشد؛